Lịch sử cà phê Việt Nam

Lịch sử cà phê Việt Nam

Lịch sử cà phê Việt Nam

Lịch sử cà phê Việt Nam bắt đầu khi cây cà phê đến Việt Nam vào năm 1957. Giống cây cà phê đầu tiên được du nhập vào nước ta từ năm 1857, thông qua một số linh mục thừa sai người Pháp.

Cà phê đến Việt Nam

Lịch sử cà phê Việt Nam
Lịch sử cà phê Việt Nam

Cuộc xâm lăng của Pháp ở Việt Nam bắt đầu từ những thương vụ đầu thế kỉ thứ 17 và nó ngày càng làm cho Pháp mong muốn có thuộc địa sau những mất mát của mình ở vùng Caribbean. Nổi tiếng là thuộc địa toàn Đông Dương của Pháp vào năm 1887. Những hạt cà phê đầu tiên ở Việt Nam được mang đến từ Bourbon (La Reunion) vào giữa thế kỉ 18 nhưng quá trình sản xuất không đại trà cho lắm. Điều này có thể là kết quả của những xung đột quân sự của Pháp và các nước khác – người Pháp đang muốn mở rộng thuộc địa của mình để có thêm đất nông nghiệp hơn – mặc dù điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Quá trình sản xuất cà phê ở Việt Nam đã ngưng trệ vào những năm 1960 và 1970 của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Cà phê đã mang lại sự thịnh vượng

Cũng như các ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp về cà phê ở Việt Nam chính thức được trở thành một trong những ngành công nghiệp quốc gia sau chiến tranh. Chính phủ Việt Nam đã qui hoạch những vùng đất ở Tây Nguyên và tái định cư các dân tộc ở miền Nam đến vùng đất này để phát triển ngành nông nghiệp – công nghiệp này. Đến năm 1985, diện tích đất trồng Nhà nước chiếm đến 70% diện tích đất canh tác tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum, tuy nhiên các cải cách đổi mới của năm 1986 chuyển sự tập trung đó sang nền kinh tế hướng đến thị trường và khôi phục lại quyền sở hữu của những doanh nghiệp tư nhân. Đây chính là lúc nền sản xuất cà phê ở Việt Nam thực sự phát triển. Từ năm 1995 đến năm 1999, sản lượng cà phê tại Việt Nam tăng gấp ba lần, và đã tiếp tục tăng.

Gọi ngay